Spoedgevallen

Voor spoedeisende zaken kunt u tussen 08.00 – 17.00uur terecht bij onze praktijk.  

Belt u wel even van tevoren, dan kan er rekening worden gehouden met uw komst.           
U kunt hiervoor bellen op telefoonnummer 0591-729030 keuze 1,
of u kunt bellen op het spoednummer 0591-729033

Indien u buiten de openingsuren van de praktijk een spoedgeval heeft, kunt u bellen met de Centrale Huisartsendienst Drenthe (huisartsenpost). 
Zij zijn te bereiken in de avond, nacht en weekenduren op 0900-1120112.

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie.