Privacyreglement

Doel van het reglement is een vastlegging van de maatregelen die Huisartsenpraktijk Rijkers en Holwarda heeft genomen om zeker te stellen dat zorgvuldig met patiëntgegevens wordt omgegaan. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van patiëntgegevens, die in een bestand zijn of worden opgenomen.

 

Zie HIER de bijlage voor het volledige privacyreglement.