Avond-,nacht- en weekenddienst

Centrale Huisartsendienst Drenthe

Telefoonnummer voor spoedgevallen: 0900 - 112 0 112.

Bereikbaar:
- Op werkdagen     : tussen 17.00 uur en 08.00 uur de volgende ochtend.
- In het weekeinde : tussen vrijdagmiddag 17.00 en maandagochtend 08.00 uur.
- Op feestdagen     : gedurende 24 uur per dag

Afspraken
De huisartsenpost werkt uitsluitend op afspraak.
Belt u daarom altijd eerst zodat de assistente de spoedeisendheid van uw klacht kan inschatten.
Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Adres huisartsenpost
Huisartsenspoedpost Emmen
Boermarkeweg 60
7824 AA  EMMEN

www.chd.nl